• image
  • image
  • image

Artikel udgivet om vejrradar justering

Malte Ahm og Michael Rasmussen har udgivet en artikel om vejrradar justering baseret på afstrømningsmålinger i det internationale tidsskrift Journal of Hydrologic Engineering.

Artiklen beskriver, hvordan afstrømningsmålinger kan bruges til at justere vejrradarer for at forbedre forudsigelse af afstrømning ved vejrradar data. Resultaterne viser, at det er muligt at bruge afstrømningsmålinger til vejrradar justering, og at den præsenterede metode præstere på samme niveau som regnmålere placeret optimalt i forhold til de givne opland. Analysen er lavet ved brug af forsøgsopstilling BEWARE.

DOI link til artiklen

Mere information om BEWARE