• image
  • image
  • image

Artikel udgivet om BEWARE

Malte Ahm og Michael Rasmussen har udgivet en artikel om forsøgsopstilling BEWARE i det internationale tidsskrift Urban Water Journal.

Artiklen beskriver, hvordan forsøgsopstilling er lavet, samt præsentere de første målinger fra forsøgsoptilling. Endvidere bliver kvaliteten af disse målinger evalueret. Resultaterne fra forsøgsopstilling er over al forventning, og kan derfor bruges i den videre forskning inden for vejrradar teknologi og afløbsteknik.

DOI link til artiklen

Mere information om BEWARE