• image
  • image
  • image

Solrig indvielse af BEWARE

 
BEWAREIndvielseNyhed01

BEWARE måleopstillingen i Aalborg blev indviet og demonstreret i strålende vejr fredag den 7. Juni. Der blev udvist en stor interesse fra fagmiljøet i Aalborg med en deltages på 35-40 personer ved indvielsen.

 

BEWARE er en ny og spændende måleopstillingen opført for at undersøge potentialet for at anvende Bygninger som en intElligente VAnd REssource (BEWARE). Måleopstillingen er opført af Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, i samarbejde med COWI, Aalborg, og Søren Enggaard A/S.

 

På dagen talte Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet, om de overordnede målsætningen for forsøgsopstillingen og hvordan disse passer ind i målsætningerne for forskningsgruppens Urban Water ved Institut for Byggeri og Anlæg.

 

Henrik Brødsgaard, COWI A/S, talte om hvordan COWI ser fremtidens perspektiver for at avende regnvand som en aktiv vandresource i fremtidens bymiljøer.

 

Malte Ahm, Aalborg Universitet, talte om de specifikke målsætninger for denne måleopstilling og hvordan det passer ind i hans Ph.D. forsking, som har titlen: Forbedring af regnestimatet fra vejrradarer ved anvendelse af in-situ sensorer i afløbssystemet.

BEWAREIndvielseNyhed02

 

På trods af det "dårlige" vejr så blev forsøgsopstillingen demonstreret ved hjælp af lidt kunstig regn fra to palletanke placeret på det øverste dæk af parkeringshuset. Det solrige vejr gav tilgængelig rig mulighed for at nyde en kold forfrisk i godt selvskab på "soldækket".

 

Flere billeder fra arrangementet kan findes her (kræver medlemsskab af vejrradar brugergruppen).

 

Vi takker for den store interesse for projektet og fremmødet på dagen.