• image
  • image
  • image

PhD forsvar

Fredag den 26. februar 2016 præsenterer og forsvarer Malte Ahm sin Ph.D.-afhandling ”Adjustment of rainfall estimates from weather radars using in-situ storm drainage sensors”. Alle med interesse er velkommen til at deltage.


Sted: Fibigerstræde 10, auditorium 0.08, 9220 Aalborg

 

Programmet for dagen kan findes her: http://vejrradar.dk/PhD-Defense_MalteAhm.pdf

 

Resume af Ph.D. afhandlingen kan findes her: http://goo.gl/7IwD9V

 

Artikel udgivet om vejrradar justering

Malte Ahm og Michael Rasmussen har udgivet en artikel om vejrradar justering baseret på afstrømningsmålinger i det internationale tidsskrift Journal of Hydrologic Engineering.

Artiklen beskriver, hvordan afstrømningsmålinger kan bruges til at justere vejrradarer for at forbedre forudsigelse af afstrømning ved vejrradar data. Resultaterne viser, at det er muligt at bruge afstrømningsmålinger til vejrradar justering, og at den præsenterede metode præstere på samme niveau som regnmålere placeret optimalt i forhold til de givne opland. Analysen er lavet ved brug af forsøgsopstilling BEWARE.

DOI link til artiklen

Mere information om BEWARE

 

Seminar og PhD forsvar

Fredag den 20. december 2013 afholdes seminar i urban hydrologi med særlig vægt på nedbørsestimering og vejrradar teknologi.

 

Alle med interesse inden for området er velkommen til at deltage. Af hensyn til receptionen bedes du indikere din deltagelse senest d. 18. december via mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Sted: Lokale F-108, Aalborg Universitet Sohngaardsholmsvej 57, Aalborg

 

Read more...

Artikel udgivet om BEWARE

Malte Ahm og Michael Rasmussen har udgivet en artikel om forsøgsopstilling BEWARE i det internationale tidsskrift Urban Water Journal.

Artiklen beskriver, hvordan forsøgsopstilling er lavet, samt præsentere de første målinger fra forsøgsoptilling. Endvidere bliver kvaliteten af disse målinger evalueret. Resultaterne fra forsøgsopstilling er over al forventning, og kan derfor bruges i den videre forskning inden for vejrradar teknologi og afløbsteknik.

DOI link til artiklen

Mere information om BEWARE

 

Solrig indvielse af BEWARE

BEWARE måleopstillingen i Aalborg blev indviet og demonstreret i strålende vejr fredag den 7. Juni. Der blev udvist en stor interesse fra fagmiljøet i Aalborg med en deltages på 35-40 personer ved indvielsen.

 

Vi takker for den store interesse for projektet og fremmødet på dagen.

 

text