• image
  • image
  • image

Malte Skovby AhmMalte Skovby Ahm

Ph.D. studerende, M.Sc.

 

Dansk title på Ph.D. projekt: Forbedring af regnestimatet fra vejrradarer ved anvendelse af in-situ sensorer i afløbssystemet.

 

English title of ph.d. project: Improvement of rain estimates from weather radars using in-situ sensors in sewer systems.

 

Ph.d. projektet er en del af forskningsprojektet Storm- and Wastewater Informatics (SWI) og vil blive gennemført i perioden 2012-2015.

Det overordnede mål for SWI projektet er at lukke videnshuller inden for vejrradar baserede regnprognoser samt videnshuller inden for integrerede realtidskontrol af byers afløbssystemer. På baggrund af en bedre styring af afløbssystemerne er det muligt at reducere sundhedsrisici og miljøpåvirkninger fra overløb samt mindske materielle skader i forbindelse med oversvømmelser fra afløbssystemet. Endvidere er det muligt at opnå besparelse på styring, vedligeholdelse og nyetablering af afløbssystem og renseanlæg.

Dette Ph.D. projekts vil bidrage med central viden inden for vejrradar kalibrering med henblik på afløbstekniske applikationer, f.eks. integreret realtidsstyring af afløbssystem og renseanlæg. Målet er at udvikle en ny og forbedret kalibreringsmetode af vejrradarer baseret på regnmålere, in-situ sensorer i afløbssystemet samt regnens spatiale og temporale variation.

Det forbedrede regnestimat vil give mulighed for bedre forudsigelsen af flow og vandstande i kritiske punkter i afløbssystemet. Ved en forbedret forudsigelse af flow og vandstande vil det være muligt at træffe bevidste valg i forhold til styringsstrategien af afløbssystem og renseanlæg, samt kende konsekvensen af disse valg.

 

Presseomtale om Ph.D. projektet:

Parkér i Danmarks største regnmåler (pressemeddelelse)

P-dæk bliver til Danmarks største regnmåler (http://www.building-supply.dk)

 


Kontakt oplysninger, publikationsliste ol. for Malte Ahm kan findes her…