• image
  • image
  • image

Jesper Ellerbæk NielsenJesper Ellerbæk Nielsen

Ph.D. studerende, M.Sc.

 

Dansk title på Ph.D. projekt: Kombinering af C- og X-bånds vejrradar til nedbørsmålinger over urbane områder.

 

English title of ph.d. project: Combining C-band and X-band weather radars for precipitation measurements over urban areas.

 

Projekt har til formål at belyse, hvorledes vejrradarbaserede nedbørsdata kvalitetsmæssigt kan forbedres med urban hydrologisk og afløbsteknisk anvendelse for øje. Dette vil specifikt blive undersøgt gennem en sammenkobling af radarmålt nedbørsdata fra forskellige typer af radarer, for herigennem at udvikle interkalibrerings- og datasammenkoblingsmetoder, der eliminerer eller reducerer den enkelte radartypes svagheder og ukorrektheder.

 

Det forventede udbytte af PhD projektet er således en metode for kombinering af vejrradardata, som samler informationerne fra de enkelte radarer og radartyper til ét samlet nedbørsbillede for det samlede radarnetværk, der præsterer mere præcise og derved mere værdifulde nedbørsdata end for de individuelle radarer.

 

Kontakt oplysninger, publikationsliste ol. for Jesper Ellerbæk Nielsen kan findes her…