• image
  • image
  • image

Teknisk beskrivelse af målesystemet

 

Målekonceptet for afstrømningen er baseret på elektromagnetiske flowmålere og er fuldautomatisk. Der vil blive anvendt to forskellige størrelser for at være i stand til at måle både lav- og højintense regnhændelser. Målet er at kunne måle intensiteterne fra 2-100 mm/t med stor nødagtighed, svarende til henholdsvis en dagsregn med en statistisk gentagelsesperiode på 0,1 år og en 10 minutters regn med en statistisk gentagelsesperiode på 20 år. Udformningen af målesystemet er vist herunder. 

 

Experiment set-up

 

Klik her for at se den nuværende skitse af forsøgsopstillingen i detaljer!

 

Den endelige udformning af målesystemet gør det muligt at måle intensiteterne fra 1-120 mm/t med stor nøjagtighed, hvor den høje intensitet svarer til en 10 minutters regn med en statistisk gentagelsesperiode på ca. 30 år. Ved højere intensiteter vil systemet gå i overløb, og ved lavere intensiteter vil usikkerheden på afstrømningsmålingen stige fra 0,2% til 2-4%.